உடல் கிழிந்தும் மரணிக்காத அதிசய பெண் (வீடியோ இணைப்பு)19.09.2013.
  • உடல் கிழிந்தும் மரணிக்காத அதிசய பெண் (வீடியோ இணைப்பு)19.09.2013.

    உடல் கிழிந்தும் மரணிக்காத அதிசய பெண் (வீடியோ இணைப்பு)

    சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் கட்டிப்போடும் விததைகளில் ஒன்று தான் மாஐாயாலம். இல்லாததை இருப்பது போலவும் இருப்பதை இல்லாதது போலவும் மாற்றும் சக்தி உள்ள கலை இது. அந்த வகையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த இளம் மாஐாயல வித்தை காரர் ஒருவர். பெண் ஒருவரின் உடலினை கிளித்துக் கொண்டு நடந்து செல்கின்றார். அவரை தொடர்ந்து இன்னும் இருவர் செல்கின்றனர். ஆனால் குறித்த பெண்க்கு எதுவுமே ஆகவில்லை. இது எப்படி சாத்தியம்? இது என்ன மந்திரமா அல்லது மாஐயமா? காணொளியை பாருங்கள். உங்களுக்கே புரியும்.

  • பகிர்ந்தளிக்க :

அரசியல் கட்டுரைகள்
சரித்திரம்
ஆய்வுக் கட்டுரை
மங்கையர் பகுதி
 மரண அறித்தல்