ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு,
  • ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு,

    மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலயத்திற்கு ரூபாய் 4 மில்லியன் செலவில் அமைக்கப்படவுள்ள மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இன்று வெள்ளிக்கிழமை (04) நடைபெற்றது.

    ஆலயத்தின் தலைவர் அ. கிருபைரெத்தினம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் ஆலய பிரதம குருவும் கிழக்குப் பல்கலைக் கழக கலை கலாசார பீடத்தின் மாணவருமாகிய விஸ்வப்பிரம்ம ஸ்ரீ அ. கி. சர்வேஸ்வரன் கிரியைகளை நடாத்தினார்.

    மேற்படி ஆலயமானது புனருத்தாபன வேலைகளுக்காக கடந்த 14.09.2016 அன்று பாலஸ்தாபனம் செய்து வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

    ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு, ஆரையம்பதி ஸ்ரீ வடபத்திரகாளியம்மன் ஆலய மூலஸ்தானத்திற்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு,
  • பகிர்ந்தளிக்க :

தொடர்புடைய செய்திகள்
தையல்
தங்க நகை
இந்திய சட்டம்
ஆய்வுக் கட்டுரை
 மரண அறித்தல்
wso shell IndoXploit shell r57 shell hacklink hacklink satış wordpress download Google hacklink