இன்றைய விளம்பரம்
மார்க்கண்டு வைத்தியர்
மயுராகோல்ட்ஸ்மித்
இங்கே விளம்பரம் செய்யுங்கள்
இன்றைய விளம்பரம்
alexa rang
Mayura travels
vilamparam
lifeconsauting
ஜோதிடம்
vasantha ஆடை வடிவமைப்பாளர்
mayura gold smith
jeyaniththiyakalzaani jewellery
 • Schaffhauser Bürgern liegt das Abstimmen im Blut,...

  Viel Stimmkraft und Naturgewalt pur: Schaffhausen sorgt im Sommer 2016 auch anderweitig für Aufsehen - mit den gewaltigsten Wassermassen seit langem, die den Rheinfall herunter donnern.

 • 1.-Augustfeier in Urnäsch im Kanton Appenzell. Seit dem Ja 1993 zur Initiative der Schweizer Demokraten ist der Nationalfeiertag auch ein Frei-Tag,...

  Eine Initiative müsse wortgetreu umgesetzt werden. Dies fordert vor allem die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei (SVP). Nur: Das ist gar nicht der Sinn des Volksrechts. Denn eine...

 • Sri Lanka. Oorlog officieel beëindigd maar conflict blijft. Tamilbevolking moet over eigen toekomst kunnen beslissen,...

  De Sri Lankese media worden gecontroleerd door het leger en brengen het verhaal dat de oorlog zo goed als voorbij is met een overwinning op de Tamiltijgers (LTTE, Liberation Tigers of Tamil...

 • Ausschaffungen nach Sri Lanka werden gestoppt,...

  Zwei jüngst zurückgeschaffte Tamilen sind in Sri Lanka verhaftet worden. Seither fehlt jede Spur von ihnen. Jetzt zieht das Departement unter Simonetta Sommaruga die
  Das Bundesamt...

 • Mord an Schülerin (18) – Schweizer Tamile in Haft,...

  von M. Lüssi - Die 18-jährige Schülerin Vithiya wurde letzte Woche in Sri Lanka von mehreren Männern vergewaltigt und getötet. Unter den Verdächtigen ist ein Tamile,...

பிற மொழி செய்தி
Tamil
English
French
Italy
Singalam

இன்றைய விளம்பரம்
விளம்பரம்
வீடியோ பாடல்கள்
சிறப்பு இணைப்பு